Inženýring a poradenstvíProvádíme inženýrskou činnost tj. zastupování před stavebními úřady a dalšími orgány státní správy, péči o stavbu od záměru přes stavební povolení až kolaudaci.